Sunday, 28/02/2021 - 09:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Đào Thị Nguyên Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0975001435
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên y tế

 • Rahlan H' Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0914150719
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Chăm sóc sức khỏe học sinh

 • Huỳnh Thị Tuyết Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0982087739
  • Email:
   suongav78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Phạm Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0978170085
  • Email:
   thanhthao.dtntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Phan Thị Phương Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0906582225
  • Email:
   phuongnhungntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Huỳnh Thị Thúy Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0913083580
  • Email:
   huynhvinh80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Trần Mạnh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975307999
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Văn phòng

 • Nguyễn Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982591739
  • Email:
   theuhtkt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Nguyễn Thị Thanh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0963533027
  • Email:
   nthanhhoa09@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thủ quỹ

 • Trương Thị Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0914879841
  • Email:
   hh_24091989@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư

 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979256256
  • Email:
   thaiduongtdtnt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên thư viện

 • Ksor Mứi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   1500872480
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ