Sunday, 28/02/2021 - 10:03|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Võ Thành Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982.228.245
  • Email:
   nguyendtntgl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Rmăh Kmlă
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ; Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0917514115
  • Email:
   rmahkmlagialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn

 • Chẩm Ngọc Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0914038707
  • Email:
   chamngocdao75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn