Friday, 23/04/2021 - 06:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Võ Thành Nguyên
Họ và tên Võ Thành Nguyên
Ngày tháng năm sinh 12/12/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0982.228.245
Email nguyendtntgl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách chung

N