Sunday, 28/02/2021 - 10:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Chẩm Ngọc Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0914038707
  • Email:
   chamngocdao75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn

 • Đào Thị Lê Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0966926009
  • Email:
   lenanoitru85@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách phong trào

 • Hiao Kuan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01697038673
  • Email:
   hiaokuangialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách âm thanh