Sunday, 17/01/2021 - 14:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Hiao Kuan
Phó bí thư Đoàn Hiao Kuan
Ngày tháng năm sinh 28/08/1974
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Thuộc về bộ phận Tổ Hòa - Sinh - Thể dục
Điện thoại 01697038673
Email hiaokuangialai@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách âm thanh

K