Sunday, 28/02/2021 - 10:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Hoàng Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0905256326
  • Email:
   hoangvanpleiku@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Hóa - Sinh - TD

 • Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0986234499
  • Email:
   nkdhanhnoitrutinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách nhóm môn Hóa học

 • Tạ Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975.542.118
  • Email:
   tathithuhuyen69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách nội trú

 • Chẩm Ngọc Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0914038707
  • Email:
   chamngocdao75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn

 • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0368759301
 • Nay Gi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0972402773
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Hiao Kuan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01697038673
  • Email:
   hiaokuangialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách âm thanh

 • Phan Thị Mỹ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0935091049
  • Email:
   mytrangntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Vũ Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01699266889
  • Email:
   minhthu84pleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên