Friday, 23/04/2021 - 07:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Nay Gi
Họ và tên Nay Gi
Ngày tháng năm sinh 12/01/1977
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Điện thoại 0972402773
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên

G