Thứ sáu, 23/04/2021 - 05:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
Họ và tên Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
Ngày tháng năm sinh 09/11/1968
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ phó
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Điện thoại 0986234499
Email nkdhanhnoitrutinh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách nhóm môn Hóa học

H