Friday, 23/04/2021 - 07:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0368759301
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách