Thứ sáu, 23/04/2021 - 06:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Mỹ Trang
Họ và tên Phan Thị Mỹ Trang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Điện thoại 0935091049
Email mytrangntt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên

T