Friday, 23/04/2021 - 06:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Minh Thu
Họ và tên Vũ Thị Minh Thu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Điện thoại 01699266889
Email minhthu84pleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên

T