Sunday, 28/02/2021 - 10:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Quỳnh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0942607639
  • Email:
   quynhanhnt1979@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Lí - KTCN

 • Phan Đức Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0968102239
  • Email:
   phanducvietnt@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách đời sống

 • Nguyễn Thị Hoài Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0983041454
  • Email:
   tructhom.79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01673998129
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên