Sunday, 28/02/2021 - 11:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Huỳnh Thị Tuyết Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0982087739
  • Email:
   suongav78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Phạm Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0978170085
  • Email:
   thanhthao.dtntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Phan Thị Phương Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0906582225
  • Email:
   phuongnhungntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Huỳnh Thị Thúy Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0913083580
  • Email:
   huynhvinh80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Hoàng Bình Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0982.362.456
  • Email:
   binhchau.et@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cơ sở vật chất - hành chính