Sunday, 28/02/2021 - 11:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Đinh Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0932411188
  • Email:
   vankhanh1103@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Ngữ Văn

 • Phan Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914133378
  • Email:
   nhuhoagialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Nay Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0905305188
  • Email:
   nayhiennnt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lưu Hoài Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01634599207
  • Email:
   luuhoaiha77@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên