Sunday, 28/02/2021 - 10:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Phạm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0982557333
  • Email:
   huyenanh_thaibinh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Sử - Địa - GDCD - GDQP

 • Võ Thành Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982.228.245
  • Email:
   nguyendtntgl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Bạch Thị Ngọc Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01655482998
  • Email:
   ngocloandat@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Hoàng Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   01213013188
  • Email:
   phuongthaonoitru@yahooo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Đào Thị Lê Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0966926009
  • Email:
   lenanoitru85@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách phong trào