Friday, 23/04/2021 - 06:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Bạch Thị Ngọc Loan
Họ và tên Bạch Thị Ngọc Loan
Ngày tháng năm sinh 08/05/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Điện thoại 01655482998
Email ngocloandat@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên

L