Sunday, 28/02/2021 - 11:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
 • Lê Hồng Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0986808737
  • Email:
   lhquangnoitrutinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách tổ Toán-Tin

 • Rmăh Kmlă
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ; Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0917514115
  • Email:
   rmahkmlagialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn

 • Hoàng Thị Nguyên Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982328621
  • Email:
   nguyenthanhpleiku@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ công đoàn

 • Huỳnh Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0934791396
  • Email:
   hqhuynoitru@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Siu H' Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0916412068
  • Email:
   shliennoitrutinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Trà Lê Đông Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0977057977
  • Email:
   haitrale@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ Toán - Tin

 • Đinh Thị Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0978559688
  • Email:
   hongcanh2009@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Kim Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905827556
  • Email:
   anhng83@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Đào Thị Thùy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0398112731
  • Email:
   daothuyanntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên