Friday, 23/04/2021 - 05:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

            SỞ GD - ĐT GIA LAI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG PTDTNT TỈNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  Pleiku, ngày 29 tháng 5 năm 2010

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

 

          I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

          - Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BGD ĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 80/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 30/8/2008 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Thực hiện kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tại cuộc họp ngày 03 tháng 12 năm 2010 và tình hình thực tế của đơn vị.

Nay trường PTDTNT tỉnh Gia Lai lập Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

II. Thực trạng của nhà trường (đến tháng 05/2010)

1. Mặt mạnh

          - Cán bộ quản lý:

Có Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng, trong đó 01 Thạc sỹ, 02 Cử nhân; 01 Cao cấp chính trị (Phó Hiệu trưởng) và 02 trung cấp chính trị (02 phó Hiệu trưởng); cả 03 CBQL đã qua lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục; 03 CBQL có chứng chỉ Tin học A trở lên và 01 CBQL có chứng chỉ ngoại ngữ A trở lên.

Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, có năng lực trong công  tác quản lý. Được Sở Giáo dục - Đào tạo xếp loại khá trở lên.

          - Giáo viên:

          Có 34 giáo viên trực tiếp giảng dạy (Toán học 05, Ngữ văn 04, Tiếng Anh 05, Vật lý- Công nghệ 04, Hoá học 03, Lịch sử - GDCD 02, Sinh học – Công  nghệ 03, Địa lý 01, Thể dục 02, Giáo dục quốc phòng-An ninh 01, Tin học 03) đều đạt trình độ chuẩn ( Cử nhân); 01 giáo viên có bằng Trung cấp lý luận chính trị, 01 giáo viên đang học Trung cấp lý luận chính trị, 01 giáo viên đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. 55% giáo viên có chứng chỉ A Tin học, 60% có chứng chỉ A Ngoại ngữ, 75% có chứng nhận học xong chương trình Tiếng dân tộc. Có 30% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên. 100% giáo viên  đạt loại khá trở lên theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm cao trong công việc được giao. 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 60% đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

          - Nhân viên: 20 (03 Đại học, 04 Trung cấp, còn lại là lao động phổ thông). Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Học sinh: Ngoan hiền, có cố gắng trong học tập và rèn luyện, chấp hành khá tốt nội quy của nhà trường. Hàng năm tổng số học sinh toàn trường là 400 (theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh Gia Lai).

Kết quả chất lượng giáo dục năm học 2009 - 2010:

+ Hạnh kiểm:  Khá và tốt đạt 96,8%, trung bình 2,4%.

+ Học lực: Giỏi 2,9 %, khá 26,8 %, trung bình 60,1 %.

+ Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,06%, đỗ các trường đại học, cao đẳng (kể cả cử tuyển và dự bị đại học) đạt 70%.

          - Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính: Có đủ phòng học một ca (13 phòng học), đủ phòng làm việc cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, bộ phận tài vụ, Hội đồng sư phạm nhà trường. Có phòng truyền thống, phòng làm việc Công đoàn, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên, phòng y tế trường học. 01 Thư viện và 02 phòng máy vi tính (phòng tạm). Đang xây dựng 03 phòng thí nghiệm Lý , Hoá, Sinh;  có nhà ăn tập thể, 44 phòng ở trong ký túc xá, 01 ôtô 15 chỗ ngồi và các vật dụng khác tạm đủ phục vụ hoạt động giáo dục, sinh hoạt.

          - Năm 2009 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

          - Năm học 2009-2010, Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc.

           2. Mặt yếu

          - Cán bộ quản lý: 02 người chưa có chứng chỉ tiếng Jrai, Hiệu trưởng chưa học Cao cấp chính trị, 02 người chưa có chứng chỉ ngoại ngữ.

- Giáo viên:

           Chưa có giáo viên nào học Cao học; 40% chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 25% chưa có chứng chỉ tiếng Jrai  và 45% chưa có chứng chỉ Tin học.

Số giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh còn ít.

Chưa có viên chức phụ trách phòng thí nghiệm Vật lý.

Chưa có nhân viên phụ trách Giáo vụ.

          - Học sinh:

          Nhiều học sinh lớp 10 chưa đạt trình độ chuẩn kiến thức - kỹ năng  chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi nhập học. Hầu hết học sinh chưa có phương pháp học tập, đặc biệt phương pháp tự học. Tinh thần tự giác học tập, tính tự tin, ý chí khát vọng vươn lên còn hạn chế. Một số học sinh chưa thích nghi với cuộc sống tập thể, ăn ở chưa ngăn nắp, lối sống còn tuỳ tiện, chưa sạch sẽ.

Trong năm học 2009 - 2010 còn 2,4% học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, 0,8% yếu và 10,2%  xếp loại học lực yếu, kém.

          - Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính:

          Một số khu làm việc, sinh hoạt, ăn ở chưa thật sự hợp lý. Các trang thiết bị, dụng cụ chưa đảm bảo điều kiện làm việc và học tập. Phòng học và hội trường xuống cấp. Phòng ở học sinh chật hẹp, xuống cấp. Hệ thống nhà vệ sinh  và thoát nước khu nhà ở học sinh xuống cấp trầm trọng, quá tải gây ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường. Nhà ăn ẩm thấp, chật hẹp. Hệ thống điện thắp sáng các phòng ở, phòng học chưa đảm bảo sự an toàn.

          Các phòng học Tin học, Thư viện, nhà công vụ, cổng trường còn tạm bợ. Tài chính còn hạn hẹp, hàng năm còn thiếu khoảng 250 triệu đồng.  

          Chưa có các phòng bộ môn Toán học, Ngữ văn, Lịch sử-Giáo dục công dân, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ; nhà để xe cho giáo viên; nhà sinh hoạt, giáo dục văn hoá dân tộc và các trang thiết bị kèm theo. Chưa có đủ diện tích đất để tổ chức cho học sinh lao động hướng nghiệp và tăng gia sản xuất. Chưa có thư viện điện tử.

          Chưa đủ các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên  và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy- học và kiểm tra, đánh giá.

          III. Kế hoạch phát triển trường PT DTNT tỉnh giai đoạn 2010 - 2015

  1. Định hướng đến năm 2015

          1.1. Sứ mạng: Tạo dựng được môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, thân thiện, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều tự tin, thích thú, đều có cơ hội phát trỉên năng lực và tư duy sáng tạo.

          1.2. Tầm nhìn: Là trường có chất lượng giáo dục dân tộc hàng đầu trong tỉnh. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trong top 5 của các trường THPT toàn tỉnh. Tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng (kể cả cử tuyển đại học và cao đẳng, dự bị đại học) từ 80% trở lên so với số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

        1.3. Hệ giá trị: Đoàn kết, hợp tác, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, nhân ái, tôn trọng, khát vọng vươn lên.

          2. Mục tiêu đến năm 2015

          2.1 Mục tiêu chung: Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh về trình độ chuyên môn, có phương pháp giảng dạy tốt, tâm huyết với nghề nghiệp; học sinh có phương pháp học tốt, tự giác trong học tập và rèn luyện, có tinh thần vượt khó và khát vọng vươn đến đỉnh cao của khoa học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

          2.2 Mục tiêu cụ thể (đến 2015)

          - Có từ 06 công chức, viên chức trở lên có trình độ Thạc sỹ.

          - 100% công chức, viên chức có chứng chỉ A trở lên về Tin học, Tiếng Anh và chứng nhận học xong chương trình Tiếng JaRai hoặc Bahnar.

          - 08 giáo viên trở lên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Còn lại là giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

          - Học sinh giỏi cấp tỉnh có từ 15 lượt học sinh trở lên.

          - Học sinh có học lực giỏi từ 5% trở lên.

          - Học sinh có học lực khá từ 55% trở lên.

          - Tỉ lệ học sinh yếu kém dưới 5% (sau khi tổ  chức cho học sinh lớp 10 và 11 kiểm tra lại).

          - Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trong top 5 của các trường THPT toàn tỉnh.

          - Tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng (kể cả cử tuyển Đại học, dự bị Đại học) từ 80% trở lên so với số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT còn lại và số học sinh không đỗ tốt nghiệp THPT đều được học các trường Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Dạy nghề.

          - 100% công chức, viên chức xếp loại cuối năm khá, xuất sắc.

          - Có 15% công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

          - Có 5 lượt công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

          - Hàng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc; Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Cố gắng đến trước năm 2018 đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.

          3. Các giải pháp thực hiện 

          3.1 Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý

          - Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý: Cao học, Cao cấp chính trị, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học ứng dụng.

            -Xây dựng quy chế làm việc của nhà trường, qui trình làm việc của từng bộ phận, cá nhân. Qui định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn từng cá nhân.

            - Xây dựng tập thể lãnh đạo có năng lực tốt, làm việc công tâm, cộng đồng trách nhiệm, có tinh thần xây dựng khối đoàn kết nội bộ cao, phẩm chất đạo đức và lối sống tốt.

          3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

                   -Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên.

          - Tham gia tích cực các đợt tập huấn chuyên môn do cấp trên tổ chức.

          - Động viên, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên ôn thi và học Cao học.

          - Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học” (các tiết dạy chính khoá, phụ đạo, tự chọn,  luyện thi đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi, sử dụng giáo án điện tử, sử dụng các phần mềm dạy học) đảm bảo dạy sát đối tượng.

          - Hội thảo  “Đổi mới kiểm tra- đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học” các môn Toán học,  Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh.

          - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra- đánh giá.

          - Thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm giờ dạy.

          - Tham quan học tập, dự giờ các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng để liên tục nâng cao chất lượng dạy và học.

         - Thi giáo viên giỏi cấp cơ sở hàng năm. Tích cực tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

          -Tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đặc biệt viết sáng kiến, kinh nghiệm.

         - Làm tốt công tác kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm, kiểm tra chuyên đề nghiệp vụ sư phạm và qui chế chuyên môn của giáo viên.

         - Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các công tác khác.

        - Tổ chức đánh giá đúng chất lượng đội ngũ giáo viên. Tham mưu tốt với Sở Giáo dục- Đào tạo trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

          3.3. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh

          - Nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10 (đề nghị tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức thi tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

          - Điều chỉnh phân phối chương trình giảng dạy phù hợp với đặc thù học sinh của trường, đặc biệt là học sinh lớp 10 (trong 9 tuần đầu năm học tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cấp THCS. Thời gian còn lại của năm học nhà trường có trách nhiệm hoàn thành chương trình lớp 10 đúng theo biên chế thời gian qui định).

          - Biên soạn tài liệu nội bộ đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục-Đào tạo, phù hợp với trình độ học sinh và đáp ứng nội dung ôn luyện thi đại học.

          -Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, ôn luyện thi đại học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

        - Phân công học sinh khá giỏi giúp đỡ học sinh yếu kém trong học tập, đặc biệt thường xuyên củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém.

          - Hội thảo về "Hướng dẫn phương pháp soạn bài mới, nghe giảng, ghi chép và sử dụng sách giáo khoa trên lớp, học bài cũ"

          - Hội thảo về "Nâng cao chất lượng học tập của học sinh thông qua đổi mới phương pháp tự học".

          - Hội thảo về “Nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh trường PT DTNT tỉnh Gia Lai".

          - Thường xuyên giáo dục ý thức tự giác học tập, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn đến đỉnh cao của khoa học; giáo dục giá trị và rèn luyện kỷ năng sống, đặc biệt tạo được sự tự tin trong học tập và khát vọng vươn lên của học sinh; giáo dục về ý thức trách nhiệm của các em trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đất nước trong tương lai.

          - Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

          3.4. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe học sinh

          - Thường xuyên giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe học sinh.

          - Thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

          - Kiểm tra việc thực hiện chế độ ăn uống của học sinh.

          - Hướng dẫn học sinh cách tự chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường; cách sắp xếp chỗ  ăn ở ngăn nắp. Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh.

          - Làm tốt công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh cho học sinh, không để các dịch bệnh xảy ra. Học sinh đau ốm được điều trị và chăm sóc chu đáo. Lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh, chuẩn bị đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho các em.

          3.5. Tổ chức tốt các hoạt động quản lý và sinh hoạt tập thể của học sinh

          - Xây dựng Nội quy ký túc xá. Thành lập tổ Quản trị& Đời sống quản lý chặt chẽ hoạt động nội trú, xây dựng khu nội trú an toàn, văn minh, lịch sự.

          - Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao - Văn nghệ -Văn hoá mang màu sắc của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Jarai và Bahnar; giáo dục học sinh về  tầm quan trọng của việc bảo tồn các giá trị văn hoá của dân tộc mình.

          - Hội thảo "Nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt học sinh nội trú".         

          - Mỗi giáo viên dành ít nhất 2 giờ/tuần đến với học sinh để giúp đỡ các em trong học tập và sinh hoạt nội trú. Mọi cán bộ, giáo viên đều có trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể với học sinh.

  1.     3.6 Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể của hoạt động xã hội hoá giáo dục.

          - Tăng cường quan hệ, giao lưu với doanh nghiệp, với chính quyền địa phương các Huyện, Thị xã, Thành phố nhằm tranh thủ sự đóng góp kinh phí, hổ trợ tinh thần tạo điều kiện nhà trường phát triển.

          - Tích cực tham mưu với cấp trên để lãnh đạo giúp đỡ trong việc tác động đến các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, hổ trợ tinh thần và tạo điều kiện nhà trường phát triển.

          - Tham mưu với cấp trên bổ sung kinh phí chi thường xuyên và cấp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất kịp thời.

          -Thành lập Ban liên lạc cựu học sinh trường PTDTNT tỉnh.

          3.7. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị

         - Quy hoạch khu làm việc, học tập, sinh hoạt, ăn ở hợp lý; Bố trí đủ diện tích đất để học sinh lao động hướng nghiệp và tăng gia sản xuất.        

          - Mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện làm việc, học tập và sinh hoạt của học sinh.

          - Sữa chữa và nâng cấp khu phòng học, phòng ở học sinh, nhà ăn, hội trường,  thư viện, 02 phòng máy vi tính, thư viện điện tử, hệ thống nhà vệ sinh  và hệ thống thoát nước, hệ thống điện thắp sáng các phòng ở và phòng học.

          - Xây dựng mới các phòng bộ môn Toán học, Ngữ văn, Lịch sử-Giáo dục công dân, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ; phòng ở học sinh, nhà tiếp phụ huynh học sinh, nhà công vụ, nhà để xe cho giáo viên, cổng trường, nhà sinh hoạt và giáo dục văn hoá dân tộc và các trang thiết bị kèm theo.

            - Xây dựng trang Website của nhà trường; nối mạng cáp quang đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy- học.        

          IV. Kế hoạch thực hiện

          Kế hoạch được triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn:

         1. Giai đoạn I (2010 - 2013)

          - Rà soát, củng cố hệ thông văn bản chỉ đạo của nhà trường đáp ứng yêu cầu về hồ sơ công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          - Qui hoạch tổng thể khuôn viên nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, đặc biệt đủ diện tích đất để học sinh lao động hướng nghiệp và tăng gia sản xuất.

          - Sữa chữa và nâng cấp nhà ăn, hội trường, nhà học lý thuyết 02 tầng, nhà ở học sinh, nhà tập đa năng, tường rào, thư viện điện tử.

- Nâng cấp hệ thống kết nối internet; hoàn thiện Website nhà trường.

          - Xây dựng  nhà tiếp phụ huynh học sinh, nhà để xe của giáo viên, cổng trường.

          - Mua sắm các trang thiết bị phục vụ khu nhà Hiệu bộ.

          - Tổ chức bồi dưỡng cho công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, đặc biệt ứng dụng tốt các phần mềm dạy học.

          - Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Tổ chức các hội thảo để nâng cao chất lượng dạy- học, hiệu quả đào tạo và công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ học sinh.

          - Tham quan học tập, dự giờ các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.

        - Đề nghị tuyển dụng viên chức phụ trách phòng thí nghiệm Vật lý và 02 nhân viên phụ trách công tác Quản lý học sinh; bổ nhiệm thêm 01 phó Hiệu trưởng.

      - 100%  viên  chức có chứng chỉ A Tin học trở lên và chứng chỉ tiếng dân tộc (Jrai).             

          - 01 công chức học Cao cấp chính trị, 02 giáo viên học chương trình sau đại học.      

- Rà soát, đánh giá đúng chất lượng nhà giáo, 80% trở lên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

          - Có 03 lượt công chức, viên chức trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

          - Có 15% công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

          - 100% công chức, viên chức xếp loại cuối năm khá, xuất sắc.

          - Tỉ lệ học sinh lưu ban dưới 2,5%, xếp loại học lực giỏi 5% trở lên; khá  45% trở lên; yếu dưới 3,0%;  Học sinh giỏi cấp tỉnh có từ 12 lượt học sinh trở lên. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trong top 5 của các trường THPT toàn tỉnh.

          - Tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng (kể cả cử tuyển Đại học, dự bị Đại học) từ 75% trở lên so với số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT còn lại và số học sinh không đỗ tốt nghiệp THPT đều được học các trường Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Dạy nghề. 

          - Hàng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc; Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cấp tỉnh và Huân chương lao động hạng ba năm học 2012 - 2013.

          2. Giai đoạn II (2013 - 2015)

          - Xây dựng các phòng bộ môn Toán học, Ngữ văn, Lịch sử-Giáo dục công dân, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ; nhà sinh hoạt và giáo dục văn hoá dân tộc và các nhạc cụ, thiết bị kèm theo; nhà ở học sinh và  nhà công vụ.

          - Mua sắm các trang thiết bị phục vụ các phòng bộ môn, phòng ở học sinh và nhà công vụ.

          - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm Kết luận các hội thảo đã tổ chức trong 2 năm  2011-2012. Đồng thời tiếp tục triển khai Kết luận các hội thảo để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ học sinh.

          - 02  viên chức học chương trình sau đại học, 01 cán bộ học Cao cấp chính trị.

        - 02 viên chức học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, 02 viên chức học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.

          - 100% cán bộ, giáo viên học xong chương trình A Ngoại ngữ.

         - 08 giáo viên trở lên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, còn lại đạt giáo viên giỏi cấp trường.

          - Có 05 lượt công chức, viên chức trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

          - Có 15% công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

          - 100% công chức, viên chức xếp loại cuối năm khá, xuất sắc.

         - Tỉ lệ học sinh lưu ban dưới 2% . Xếp loại học lực giỏi 5% trở lên; khá 50% trở lên; yếu dưới 2%. Học sinh giỏi cấp tỉnh có từ 12 lượt học sinh trở lên. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trong top 5 của các trường THPT toàn tỉnh.

          - Tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng (kể cả cử tuyển Đại học, dự bị Đại học) từ 80% trở lên so với số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT còn lại và số học sinh không đỗ tốt nghiệp THPT đều được học các trường Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Dạy nghề.

          - Hàng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc; Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

           - Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                            

- Sở GDĐT (báo cáo);

- Lưu: VT.

 

                             Đã kí 

Huỳnh Minh Thuận


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết