Wednesday, 03/06/2020 - 17:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020