Tuesday, 27/10/2020 - 11:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Dạy học Môn Ngữ văn 12 (16-4-2020) trên kênh truyền hình Gia Lai