Monday, 19/10/2020 - 22:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Dạy học Môn Tiếng Anh 12 (18-4-2020) trên kênh truyền hình Gia Lai