Tuesday, 27/10/2020 - 10:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Học trên Truyền hình: Môn Ngữ Văn lớp 12 (24.4.2020)