Tuesday, 27/10/2020 - 10:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Học phát âm tiếng Anh (vowel) - thầy giáo 9x - Nguyễn Thái Dương

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH (nguyên âm đơn) - Thầy giáo 9x - Nguyễn Thái Dương