Monday, 19/10/2020 - 22:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH - Thầy giáo 9x - Ngày 09 - âm /t/

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH - Thầy giáo 9x - Ngày 09 - âm /t/