Thursday, 04/06/2020 - 23:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
45 năm - một góc nhìn

45 năm - một góc nhìn

(GLO)- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh, miền Nam được giải phóng, giang sơn thu về một mối. Cùng với việc ổn định tình hình chính trị, truy ...