Wednesday, 16/10/2019 - 14:00|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÍ SINH DÙNG TÀI KHOẢN ĐÃ CẤP ĐỂ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG THEO FILE ĐÍNH KÈM

Tác giả: Phan Thị Như Hoa
Bài tin liên quan