Friday, 07/05/2021 - 12:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Thu Huyền
Họ và tên Tạ Thị Thu Huyền
Ngày tháng năm sinh 06/09/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Thuộc về bộ phận Hoa - Sinh - Thể dục
Địa chỉ 137-Tôn Đức Thăng- Pleiku-Gialai
Điện thoại 0975.542.118
Email tathithuhuyen69@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách nội trú