Thứ sáu, 07/05/2021 - 12:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Phương Thảo
Họ và tên Hoàng Thị Phương Thảo
Ngày tháng năm sinh 23/08/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cử nhân sư phạm
Điện thoại 01213013188
Email phuongthaonoitru@yahooo.com.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên

T