Monday, 17/05/2021 - 16:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Giới thiệu hệ thống VNPT- E-Learning (ứng dụng dạy học từ xa, học tại nhà)

Ngày đăng: 30/03/2020 298 lượt xem
Danh sách file (8 files)
Mô tả:

Giới thiệu hệ thống VNPT- E-Learning (ứng dụng dạy học từ xa, học tại nhà)

Quý thầy cô đăng nhập vào cổng học liệu và thi trực tuyến của VNPT theo link sau: http://thptdtnttinhgialai.lms.vnedu.vn/

Tải khoản đăng nhập của Giáo viên và Học sinh được đính kèm theo file excel dưới đây. (Thầy, cô giáo và học sinh tự cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu mặc định: Vnpt@123)