Saturday, 08/05/2021 - 18:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Dạy học Môn Tiếng Anh 12 (18-4-2020) trên kênh truyền hình Gia Lai