Saturday, 08/05/2021 - 16:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Hướng dẫn sử dụng TEMIS đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TEMIS