Thứ hai, 17/05/2021 - 16:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG ÁP DỤNG THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PGS.TS. NGUYỄN XUÂN THÀNH