Monday, 17/05/2021 - 15:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Mạo từ "The" qua bài "Ngắm hoa lệ rơi" của thầy giáo 9x - Nguyễn Thái Dương

Học mạo từ "The" trong tiếng Anh qua bài hát "NGẮM HOA LỆ RƠI" - Thầy giáo 9x - Nguyễn Thái Dương