Saturday, 08/05/2021 - 17:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Học tiếng Anh: "We Don't Talk Anymore" - Thầy giáo 9x - Nguyễn Thái Dương

Học tiếng Anh qua bài hát "We Don't Talk Anymore & Chúng ta không thuộc về nhau" của thầy giáo 9x - Nguyễn Thái Dương