Saturday, 08/05/2021 - 18:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI

Làm sao để nói LƯU LOÁT mà vẫn KHÔNG MẮC LỖI? - Thầy giáo 9x

Làm sao để nói LƯU LOÁT mà vẫn KHÔNG MẮC LỖI? - Thầy giáo 9x